środa, 21 lutego
Shadow

Zarząd województwa łódzkiego z wotum zaufania i absolutorium

Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił podczas sesji 22 czerwca wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu WŁ za rok 2020 marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi oraz zarządowi województwa.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, przeciw było 12, 3 wstrzymało się od głosu. Identycznym wynikiem zakończyło się głosowanie nad absolutoriom dla marszałka i zarządu województwa. Obie uchwały zostały przyjęte bezwzględną większością głosów.

Głosowanie poprzedziła dyskusja na temat raportu o stanie województwa, który przedstawił marszałek Grzegorz Schreiber.

– To był trudny rok. Rok, w którym żyliśmy i pracowaliśmy w cieniu pandemii koronawirusa. Dziś mogę powiedzieć, że sprostaliśmy wyzwaniom, jakie postawiła przed nami epidemia, a wiele rzeczy służących temu, by mieszkańcom województwa żyło się bezpieczniej i bardziej komfortowo, zrobiliśmy niejako wbrew niej – mówił Grzegorz Schreiber. – Od chwili kiedy zostałem marszałkiem, stawiam sobie jasne cele. Po pierwsze zbliżać urząd do ludzi, po drugie ściśle współpracować z rządem, tak by ta współpraca była jak najbardziej owocna dla rozwoju regionu, po trzecie sprawić, by łódzkie, dzięki naszym działaniom, stało się sumą wszystkich powiatów, bo wszystkie powiaty, ich mieszkańcy i ich sprawy są dla nas równie istotne. Dlatego moje podsumowanie roku 2020 będzie w dużej mierze skupione wokół tych trzech wątków.

Jak dodał marszałek, bez względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć, zarząd województwa łódzkiego działa pod jednym wspólnym hasłem: – Przede wszystkim człowiek i jego potrzeby. Do tego dążymy, tak realizujemy nasze działania i tak poszukujemy nowych projektów – mówił Grzegorz Schreiber.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium Sejmik przyjął sprawozdania: finansowe i z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych Sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Po dyskusji radni udzielili absolutorium zarządowi województwa z marszałkiem Schreiberem na czele.

XXXII sesja Sejmiku rozpoczęła się od wniosku marszałka Schreibera o poszerzenie porządku obrad. Marszałek zgłosił projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla gminy Nowy Targ. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie dla mieszkańców wsi Nowa Biała poszkodowanych w pożarze. 31 radnych było za zmianą porządku obrad, jeden radny wstrzymał się od głosu.

– To dobry zwyczaj samorządów, że w sytuacjach krytycznych starają się reagować. Dramat mieszkańców wsi Nowa Biała może w każdej chwili wystąpić gdzie indziej, również u nas – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Jestem w kontakcie z marszałkiem województwa małopolskiego, dla tych ludzi, którzy stracili dorobek życia w pożarze, liczy się każdy grosz.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało 31 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.

(lodzkie.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *