środa, 21 lutego
Shadow

W 2021 roku mniej zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wstępne dane na temat zwolnień lekarskich wystawianych w 2021 roku, z których wynika, iż w ubiegłym roku spadła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby oraz absencja chorobowa, w porównaniu z 2020 r.

W 2021 roku lekarze w całej Polsce wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS aż 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.

W województwie łódzkim w 2021 r. ubezpieczeni w ZUS spędzili na e-ZLA mniej dni niż w 2020 r. W ubiegłym roku liczba dni z powodu choroby własnej wyniosła 19 mln, a w 2020 r. – 20,6 mln dni. W ubiegłym roku spadła także liczba wystawionych zwolnień lekarskich e-ZLA dla mieszkańców województwa łódzkiego z 1,5 mln do 1,4 mln zaświadczeń – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

W rejestrze e-ZLA są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w ZUS w celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, w związku z ich chorobą. Ponadto zwolnienia lekarskie są wystawiane osobom, które nie są ubezpieczone w ZUS. Absencja uwzględniająca również te przypadki wyniosła aż 282,5 mln dni, na które złożyło się 24,6 mln zaświadczeń od lekarzy.

Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy dotyczyły choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca tego rankingu zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia.

W rejestrze e-ZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z epidemii Covid-19. „Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 (kod U07) na łączną liczbę 4,2 mln dni” – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z COVID-19 (kod U08, U09, U10, U12), np. powikłania po COVID, rehabilitacja po COVID. W 2021 r. zarejestrowaliśmy 165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln dni absencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *