niedziela, 18 lutego
Shadow

Duże wsparcie dla działań społecznych

Zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny czy warsztaty dla małżeństw w kryzysie – takie i inne zadania będą w ofercie dla mieszkańców województwa łódzkiego dzięki pieniądzom przeznaczonym na nie przez Zarząd Województwa Łódzkiego – w sumie 1 mln 650 tys. zł.

Obraz StockSnap z Pixabay

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – jednostka nadzorowana przez samorząd województwa – ogłosiło dziesięć konkursów na wsparcie finansowe różnego rodzaju działań społecznych. Poczynając od zadań na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami, aktywizujących osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej, po zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS.

Oferta dofinansowania kierowana jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się różnego rodzaju aktywnością społeczną. W puli środków przeznaczonych na te działania w 2021 roku jest blisko 1 mln 650 tys. zł, a dodatkowo 100 tys. zł na organizację Targów Ekonomii Społecznej.

Pieniądze z konkursów mogą posłużyć np. realizacji programów aktywizujących dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia działań podnoszących umiejętności opiekuńczo–wychowawcze rodzin, promocji pozytywnego wizerunku rodziny, realizacji działań na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, aktywizacji osób starszych czy prowadzenia rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Dotacje umożliwią również udzielanie specjalistycznej pomocy w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy, zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz podniesienie  kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych.

Realizacja dofinansowanych zadań będzie odbywać się w drugiej połowie roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *